FAQ – veelgestelde vragen

Wat is Fairtrade?

Fairtrade (ook wel Fair Trade) staat voor eerlijke handel in producten uit ontwikkelingslanden.

Fairtrade biedt boeren en arbeiders in deze landen betere handelsvoorwaarden en daardoor meer inkomenszekerheid. Dit geeft hen de kans om zelf hun leefomstandigheden te verbeteren en te werken aan een duurzame toekomst.

Hoe herken je Fairtrade producten?

Fairtrade producten kun je herkennen aan het Max Havelaar keurmerk. Stichting Max Havelaar is de initiator en eigenaar van het Fairtrade keurmerk in Nederland. Het keurmerk is in Nederland te vinden op ruim 1.700 producten zoals koffie, thee, chocolade, ijs, bananen, bloemen en wijn die geleverd worden door ruim 140 bedrijven.

Wat is de Fairtrade Gemeente campagne?

De Fairtrade Gemeente campagne wil het aanbod van en de vraag naar Fairtrade producten in Nederland vergroten. Op die manier werken de initiatiefnemers van de campagne aan duurzame armoedebestrijding.

Wat is een Fairtrade Gemeente?

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat er in een gemeente bijzonder veel aandacht besteed wordt aan Fairtrade. Door bedrijven, horeca, scholen, sportclubs, supermarkten, maatschappelijke organisaties etc.

Hoe werkt het Fairtrade handelssysteem?

De handelsvoorwaarden voor Fairtrade in het kort:

  • Een kostendekkende minimumprijs: De Fairtrade prijs volgt gewoon de markt. Maar als de marktprijs ver daalt, hanteert het Fairtrade systeem een vaste minimumprijs als vangnet, die tenminste de kosten van duurzame productie dekt.
  • Fairtrade premie: Bovenop de prijs komt bovendien een vaste ontwikkelingspremie, die het de boeren mogelijk maakt te investeren in o.a. betere teelttechnieken, landbouwwerktuigen, wegen, scholen en gezondheidszorg.
  • Voorfinanciering: Boerenorganisaties kunnen zestig procent van de verkoopprijs van hun product al ontvangen bij het begin van de oogst. Hiermee kunnen ze alvast investeren in productiviteit en kwaliteit.
  • Langdurige handelsrelaties: De samenwerking tussen producent en importeur is zoveel mogelijk van lange duur. Dat biedt de producenten zekerheid over afname van hun oogst, en dus zekerheid over hun inkomen.

Wat is de impact van Fairtrade?

De impact van Fairtrade op de levens van individuele boeren en landarbeiders hangt van heel veel verschillende factoren af. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laat zien dat Fairtrade in het algemeen werkt. Geen enkel certificeringssysteem is zo uitvoerig geëvalueerd als Fairtrade.

De succesfactoren zijn:

  • De vaste minimumprijs die als vangnet functioneert en continuïteit mogelijk maakt. Afgezien van een beter inkomen geeft dit boeren vertrouwen en zekerheid waardoor ze meer en eerder in hun bedrijf zullen investeren.
  • De Fairtrade premie, bedoeld om collectieve investeringen mogelijk te maken. Boerenorganisaties realiseren hiermee projecten op agronomisch, ecologisch, economisch of sociaal vlak. Welke dat zijn en wat voorrang moet krijgen, bepalen zij zelf.

Bron: De impact van het Fairtrade keurmerk →

Voor meer gedetailleerde informatie:

Jaarverslag 2012

In 2012 was Delft voor het tweede jaar Fair trade Gemeente. Lees het jaarverslag

Jaarverslag 2013

Dit jaarverslag geeft nog meer informatie dan de vorige.